Informacja dotycząca alergii

Wierzymy, że dla osób uczulonych możliwość odnalezienia precyzyjnych i dokładnych informacji dotyczących składników uczulających, które mogą zawierać nasze produkty jest bardzo ważna.

PDFPobierz PDF

Malowanie

Związek produktów z uczuleniami
GLUTENSKROBIA PSZENICZNALATEKS SYNTETYCZNYOWOCE OGÓLNIESOJAWARZYWA OGÓLNIEMIÓDKAZEINA KAZEINIANY
MALOWANIE PALCAMINIENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE TEMPEROWENIENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE W PŁYNIENIENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE METALICZNENIENIETAKNIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE GLITTERNIENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE FLUOROSCENCYJNENIENIENIENIENIENIENIENIE
AKWARELENIENIENIENIENIENIENIENIE
LAKIERNIENIETAKNIENIENIENIENIE
FARBA JOVIDECORNIENIETAKNIENIENIENIENIE
JAJKOSUSZONE OWOCEMLEKO I LAKTOZA, SKROBIA, OWIES, JĘCZMIEŃ, ŻYTOSKROBIA OWSIANA, JĘCZMIENNA, ŻYTNIASKROBIA ZIEMNIACZANARYBAKURCZAK, WOŁOWINA, BARANINA
MALOWANIE PALCAMINIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE TEMPEROWENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE W PŁYNIENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE METALICZNENIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE GLITTERNIENIENIENIENIENIENIE
FARBY PLAKATOWE FLUOROSCENCYJNENIENIENIENIENIENIENIE
AKWARELENIENIENIENIETAKNIENIE
LAKIERNIENIENIENIENIENIENIE
FARBA JOVIDECORNIENIENIENIENIENIENIE

Modelowanie

Związek produktów z uczuleniami
GLUTENSKROBIA PSZENICZNALATEKS SYNTETYCZNYOWOCE OGÓLNIESOJAWARZYWA OGÓLNIEMIÓDKAZEINA KAZEINIANY
SOFTDOUGH BLANDIVERTAKTAKNIENIENIENIENIENIE
PLASTELINANIENIENIENIENIENIENIENIE
NIENIENIENIENIENIENIENIE
PATMACHÉNIENIENIENIENIENIENIENIE
TWARDNIEJĄCA MASANIENIENIENIENIENIENIENIE
NIENIENIENIENIENIENIENIE
JAJKOSUSZONE OWOCEMLEKO I LAKTOZA, SKROBIA, OWIES, JĘCZMIEŃ, ŻYTOSKROBIA OWSIANA, JĘCZMIENNA, ŻYTNIASKROBIA ZIEMNIACZANARYBAKURCZAK, WOŁOWINA, BARANINA
SOFTDOUGH BLANDIVERNIENIENIENIENIENIENIE
PLASTELINANIENIENIENIENIENIENIE
NIENIENIENIENIENIENIE
PATMACHÉNIENIENIENIENIENIENIE
TWARDNIEJĄCA MASANIENIENIENIENIENIENIE
NIENIENIENIENIENIENIE

MAKIJAŻ

Związek produktów z uczuleniami
GLUTENSKROBIA PSZENICZNALATEKS SYNTETYCZNYOWOCE OGÓLNIESOJAWARZYWA OGÓLNIEMIÓDKAZEINA KAZEINIANY
MAKIJAŻ W KREMIENIENIENIENIENIENIENIENIE
MAKIJAŻ W SZTYFCIENIENIENIENIENIENIENIENIE
MAKIJAŻ TWISTNIENIENIENIENIENIENIENIE
JAJKOSUSZONE OWOCEMLEKO I LAKTOZA, SKROBIA, OWIES, JĘCZMIEŃ, ŻYTOSKROBIA OWSIANA, JĘCZMIENNA, ŻYTNIASKROBIA ZIEMNIACZANARYBAKURCZAK, WOŁOWINA, BARANINA
MAKIJAŻ W KREMIENIENIENIENIENIENIENIE
MAKIJAŻ W SZTYFCIENIENIENIENIENIENIENIE
MAKIJAŻ TWISTNIENIENIENIENIENIENIE